BuildDesk – narzędzia dla audytorów

BuildDesk Energy Audit jest wyposażony w zaawansowany mechanizm weryfikacji wprowadzonych danych i ich kompletności. Program umożliwia przeprowadzenie audytu szacunkowego po wprowadzeniu tylko niezbędnych danych (na tym etapie nie będzie konieczne np. sporządzanie kompletnych opisów wymaganych w audycie). Przed wydrukiem pełnego audytu wszystkie wprowadzone dane zostaną ponownie sprawdzone i jeżeli nie wszystkie wartości wymagane w audycie zostały wprowadzone – serwer BuildDesk nie pozwoli na wydruk audytu. Tak dokładna analiza i weryfikacja danych i obliczeń pozwala uniknąć błędów. Użytkownik w trakcie pracy z narzędziem jest informowany o poprawności wprowadzanych danych w dolnych pasku informacyjnym.

nowoczesny budynekKorzystanie z BuildDesk Energy Audit aż do momentu uzyskania audytu szacunkowego jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o wykonaniu audytu i przeprowadzeniu termomodernizacji użytkownik łączy się przez Internet z serwerem BuildDesk i przesyła dane potrzebne do przygotowania wydruku. Na podstawie kubatury audytowanego budynku zostaje określona stawka za wykonanie audytu za pomocą BDEA. Po akceptacji tej ceny użytkownik otrzymuje audyt energetyczny według wybranego wariantu w wersji elektronicznej (plik PDF). Oczywiście – ewentualne poprawki przeprowadzonego audytu są bezpłatne. Jedyne co pozostaje do wykonania to wydrukowanie audytu, podpisanie go i złożenie jako wniosek o premię termomodernizacyjną lub  o kredyt komercyjny.

Dzięki Builddesk Energy Audit proces przygotowania audytu energetycznego jest bardziej komfortowy, a przede wszystkim krótszy. Nie ma konieczności zakupu i instalacji żadnego innego oprogramowania. Połączenie zalet wersji offline i online pozwala z jednej strony na komfort wprowadzania danych offline nawet na obiekcie, z drugiej na ciągłą aktualizacje szerokich baz danych technologii i materiałów oraz samego oprogramowania po połączeniu z serwerem BuildDesk. Dzięki temu rozwiązaniu jest też możliwe zaproponowanie nowego sposobu rozliczania za korzystanie z oprogramowania. Zasada płatności za skończony, kompletny audyt jest wyjątkowo atrakcyjna dla użytkowników, często wykonujących audyty energetyczne jako zajęcie dodatkowe. BuildDesk Energy Audit to oszczędność czasu i własnej energii.

emisja CO2BuildDesk Eko Efekt
BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to program komputerowy wykonujący obliczenia efektu ekologicznego dla działań modernizacyjnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pozwala on na przeliczenie dwóch efektów ekologicznych: modernizacji systemów grzewczych i systemów produkcji ciepłej wody użytkowej lub całkowitej modernizacji budynku.

Bezpośredni efekt ekologiczny jest wyrażony za pomocą obliczeniowej emisji rocznej [Mg/rok] dla stanu istniejącego i projektowanego, obliczoną w bilansie energetycznym według aktualnie obowiązujących norm i w oparciu o średniomiesięczne temperatury obliczeniowe. Stopień redukcji zanieczyszczeń obliczony jest w oparciu o wielkości emisji rocznej.

Drugim rodzajem efektu ekologicznego obliczanym przez program jest tzw. emisja równoważna. Określa ona wielkość ogólną emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń. Emisja ta jest wynikiem zsumowania wielkości rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności.

Bazy danych i ich aktualizacje
Podstawą dla obliczeń programu są wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu oraz ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Informacje dotyczące emisji kotłów i systemów grzewczych zawarte w programie opierają się również na specyfikacjach podawanych przez producentów kotłów. Aby zapewnić ciągła aktualizację baz danych, oprogramowanie zostało stworzone w formule online – offline. Aktualizuje się przy każdym uruchomieniu, jednakże nie potrzebne jest podłączenie do Internetu w trakcie pracy z programem. Taka forma pracy pozwoliła również zastosować formułę płatności za program podobnie jak w przypadku BuildDesk Energy Audit. Korzystanie z programu jest darmowe aż do momentu wygenerowania wydruku. To oznacza, że użytkownik może dowiedzieć się jaka dokładnie jest wartość efektu ekologicznego nie ponosząc żadnych kosztów. Może swobodnie poszukiwać satysfakcjonującego go rozwiązania. Dopiero po zaakceptowaniu kosztu konkretnego wydruku płaci za usługę.

 

Oceń artykuł
4,67 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także