Bezspoinowy system ociepleń

Cekol CS to system przeznaczony do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków istniejących jak i nowo wznoszonych.

bezspoinowy system ociepleńPolega on na przymocowaniu do ścian za pomocą zaprawy klejącej (Cekol CS-129-S) i łączników z tworzywa sztucznego, warstwy termoizolacyjnej (styropianu), wzmocnieniu jej siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie zaprawy klejącej (Cekol CS-129-B), a następnie wykończenie powierzchni tynkiem (CEKOL C-35) stanowiącym podkład pod farby. Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze od +5ºC do +25ºC.

Cekol CS
Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków bezspoinowym systemem Cekol CS może być stosowany w budynkach nowowznoszonych oraz eksploatowanych, do ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych. Układ ociepleniowy Cekol CS został sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przy grubości płyt styropianowych nieprzekraczającej 120 mm.
Stosowanie zestawu wyrobów, objętych Aprobatą Techniczną AT-15-4983/2001, powinno być zgodne z projektami ociepleń dla określonych budynków, opracowanymi z uwzględnieniem wymagań polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych oraz firmowych wytycznych producenta.
W projekcie powinien być określony sposób przygotowania podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych (jeżeli są stosowane), oraz sposób obróbki miejsc szczególnych elewacji (ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, cokołów, dylatacji i in.).
W ociepleniach budynków wcześniej wybudowanych grubość płyt styropianowych powinna zapewniać opór cieplny nie mniejszy niż 2 W/(m²·K).

Warunki pracy
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie wykonywania prac i wysychania nie powinna być niższa niż +5ºC. W czasie 24 godzin od nałożenia zaprawy lub tynku elewacyjnego należy go chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. Wady budynku wpływające na prawidłowe funkcjonowanie ocieplenia powinny zostać usunięte. Podczas prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady, silne nasłonecznienie, wysoka temperatura) należy zapewnić odpowiednią ochronę. Podczas wykonywania ocieplenia powinny zostać zakończone wszelkie procesy mokre wewnątrz budynku (tynkowanie, posadzki). Budynek powinien być wolny od wilgoci technologicznej.

Przygotowanie podłoża
System Cekol CS może być stosowany na podłożach betonowych, żelbetonowych, gazobetonowych, ceglanych. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6 mm na promieniu 1,2 m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać na przykład za pomocą zaprawy wyrównującej Cekol ZW-04.
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych zaleca się wykonanie testu przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja się kawałki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschnięcia na 3 dni. Po tym czasie należy wykonać próbę oderwania styropianu. Jeżeli podłoże jest wystarczająco zwarte i mocne zerwanie powinno nastąpić w warstwie styropianu. W przypadku, gdy zaprawa klejąca zostanie oderwana razem z warstwą podłoża należy usunąć warstwy słabego podłoża, wzmocnić je emulsją gruntującą lub przeanalizować system mocowania.

Oceń artykuł
4,25 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także