Bezpieczna Praca w Budownictwie

Praca w budownictwie łączy się z dużym ryzykiem wypadków prowadzących do  utraty zdrowia, a nawet śmierci. Według danych GUS w roku 2004 w Polsce  doszło do ponad 7000 wypadków na budowach, w których zginęło 95 pracowników i wydano ponad 17 000 decyzji natychmiastowego wstrzymania prac z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

bezpieczna praca w budownictwieWyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy wykazują, że niemal na co drugiej budowie nie przestrzegano przepisów dotyczących bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz prawidłowej eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zdaniem inspektorów, główną przyczyną wypadków jest nieznajomość oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pracy, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą, a także lekceważenie zagrożeń, po części związane z  nieświadomością  ich istnienia. Zaniepokojony tymi alarmującymi faktami europejski Komitet Wyższych Inspektorów Pracy polecił inspektorom pracy krajów dawnej piętnastki, by zwrócili szczególną uwagę na problematykę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na budowach.

W Polsce organem o odpowiednich uprawnieniach jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). W 2004 roku rozpoczęła kontynuowaną w szerszym zakresie w tym  roku, kampanię informacyjno-promocyjną  "Bezpieczna Praca w Budownictwie". Program kampanii "Bezpieczna Praca w Budownictwie  2005” przedstawia się następująco:

  • Dni Otwarte w okręgowych inspektoratach pracy na terenie całego kraju. W ramach Dni Otwartych organizowane są pokazy bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych i środków ochrony indywidualnej, spotkania, seminaria oraz konkursy dla młodzieży szkół o profilu budowlanym.
  • Program samokontroli dla przedsiębiorców budowlanych. Polega on na weryfikowaniu zagrożeń i nieprawidłowości w miejscu pracy na podstawie specjalnych list kontrolnych. Następnie firma poddawana jest audytowi inspektora pracy oceniającemu efekty uzyskane podczas realizacji projektu. Jeśli są one zadawalające, pracodawca otrzymuje stosowny dyplom PIP.
  • Stałe, bezpłatne porady prawne i techniczne na terenie całego kraju. Udzielane są one w okręgowych inspektoratach pracy a także telefonicznie, listownie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Szkolenia dla pracodawców z branży budowlanej, ekspertów związkowych, społecznych inspektorów pracy oraz małych inwestorów zgłaszających zamiar rozpoczęcia budowy. Szkolenia organizowane są przez okręgowe inspektoraty pracy w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania przez cały rok. Dodatkowo w dniach 12 i 19 paź. 2005 w każdym okręgowym inspektoracie pracy odbędą się szkolenia dla pracodawców firm budowlanych, dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej. Udział w szkoleniach można zgłosić korzystając ze specjalnej infolinii.
  • Dystrybucja wydawnictw instruktażowych poświęconych bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała publikacje m.in. broszury, ulotki dotyczące wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Są one dostępne w okręgowych inspektoratach pracy i na stronie http://www.pip.gov.pl/

Kampania informacyjna w mediach – prasa, radio, billboardy, internet.

 

Oceń artykuł
4,50 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Anna Nowicka

Zdjęcia: PIP, Protekt

Polecamy Ci również

Zobacz także